ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Връзки - Институции

 

 Институции Периодика, библиографии Портали, форуми

     
 

Министерство на образованието и науката

Фонд "Научни изследвания"

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

СУ - Исторически факултет

Нов български университет

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Югозападен университет "Неофит Рилски"

Университет за национално и световно стопанство

American University in Bulgaria

Висша атестационна комисия

Виртуален инфо-център за докторанти

Главно управление на архивите

Национален Исторически Музей

Българско общество за проучване на 18 век

International Institut of Social History

Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Universität Wien

Humanities. Sozial- und Kulturgeschichte

Südosteuropa-Gesellschaft

Südost-Institut München

Osteuropa-Institut Berlin

Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien

Südosteuropäische Geschichte, Universität Graz

 

 

Начало
Ръководство
Структура
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки
Профил на купувача