ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Структура - Помощни звена - Предпечат

 

 Научни звена Помощни звена Административни звена

  Обратно  
 
 
 

Техническо звено за предпечатна подготовка

 

          оператор на компютър: Красимир Атанасов

          специалист: Анелия Василева-Якимова

         

Тел. 02 / 9792917 - Предпечат

Тел. 02 / 9792914 - сп. Исторически преглед
Тел. 02 / 9792916 - сп. Bulgarian Historical Review

          Работно време: 9 - 17 часа

Начало
Ръководство
Структура
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки
Профил на купувача