ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Структура - Административни звена

 

Научни звена Помощни звена Административни звена

     
 

Финансово-счетоводен отдел

Гл. счетоводител: Недка Джарова

Касиер: Надежда Митева

Финансов контрольор: Живка Динкова

Тел. (02) 9792920

 

Служба Личен състав

Завеждащ „Личен състав“: Мая Константинова

Тел. (02) 9796384

 

Административно-стопанска служба

Секретар; организатор по приема и обучениетона докторанти:
Таня-Йоана Минкова

          Тел. (02) 8708513, 9792998           

 

Начало
Ръководство
Структура
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки
Профил на купувача