ИИст 

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Издания

Обратно СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
     
 

 

BYZANTINOBULGARICA

Тематична поредица, издавана на основните европейски езици. Профилирано в областта на средновековната българска история и византинистика. Начало на издаване – 1961. Излезли от печат 9 тома.

Гръцки извори за българската история  Гръцки извори за българската история

Гръцки извори за българската история  Гръцки извори за българската история

 

 

Начало
Състав
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки