ИИст 

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Издания

Обратно СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
     
   

Помощни исторически дисциплини  Помощни исторически дисциплини  Помощни исторически дисциплини

Тематична поредица, посветена на проблемите на изворознанието, палеографията, генеалогията, дипломатиката и пр. Досега са излезли от печат 5 тома: I, 1979, 393 с.; II, 1980, 296 с.; III, 1981, 325 с.; IV, 1986, 320 с; том V, 1991, 272 с.; том VI е подготвен за печат.

 

год. I. (1991) -  год. ХI. (2006)

Гл. редактор – ст. н. с. д-р А. Запрянова, член на редколегия н. с. д-р П. Пейковска, поддържаща библиографията по генеалогия и краезнание – Н. Попова.

 

Начало
Състав
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки