ИИст 

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Обща История Контакт

Обратно СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
     
   

 

 

Изследват се проблемите на българската история след края на Втората световна война, преходът към тоталитарно общество и неговото развитие

 

 

Начало
Състав
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки