ИИст 

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Обща История Контакт

Обратно СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
     
   

 

В секцията се изследва историята на българския национален въпрос
като съвкупност от етнически и граждански, териториални и идентичностни,
държавни и международни, политически, демографски, социални,
икономически и  културни аспекти след 1878 г. до наши дни.
Проучват се миналото и съвремието на  националните и малцинствените движения
на българските общности извън границите на българската държава,
на бежанците от техните среди и на малцинствените общности в България.

 

 

Начало
Състав
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки