ИИст 

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Състав

Обратно

СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

     
 

ЛИЧЕН СЪСТАВ

Секцията има постоянно ядро от около 12-15 научни сътрудници, като нейни членове са били повече от 30 души. Между тях са основателите и първи ръководители на секцията акад. Константин Косев, проф. Витка Тошкова, проф. Луиза Ревякина. Първоначалният състав на секцията се попълва постепенно с докторанти, успешно защитили в България, Русия, Чехия, Полша, Германия. Обучението им в специализирани научни институции обогати секцията със специалисти по история на отделни европейски страни, на Индия, Япония, бившите съветски републики в Средна Азия, на международните отношения, на културата.

Членове на секцията:

доц. д-р Петя Димитрова – ръководител
гл. ас. д-р Инна Манасиева - секретар

доц. д-р Румяна Чукова
доц. д-р Теодоричка Готовска-Хенце

доц. д-р Виолина Атанасова
доц. д-р Мария Колева
доц. д-р Христо Милков
гл. ас. д-р Детелина Динева
гл. ас. д-р Румян Сечков
ас. д-р Виктор Рогозенски
ас. д-р Симона Самуилова

Сътрудници на секцията през годините:

акад. Константин Косев
проф. д.и.н. Витка Тошкова
проф. д.и.н. Луиза Ревякина
гл. ас. д-р Воля Аргирова

Начало
Състав
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки