ИИст 

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Докторантури Специализации Преподаване

Обратно СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
     
 

Научни специализации в чужбина

Витка Тошкова

1987-1988 - Вашингтон Д.С. - "Фулбрайт".
1980 - Москва.
1971 - Берлин.

Тамара Стоилова

1998 - Австрия, Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut (2 месеца: Виена).
1987-1988 - Русия, Институт славяноведения - РАН (3 месеца: Москва, Вилнюс).

 Александър Величков

2002 - Англия (1 месец).
1984 - Англия, по покана на Мериландския Университет (2 месеца).
1980 - САЩ, специализация по линия на IREX (6 месеца).

Теодоричка Готовска-Хенце

1997 - Католически университет, Бавария, ФРГ (8 месеца).
1993-1994 - Централноевропейски университет, Чешка република (8 месеца).
1990-1991 - Италия, Американски университет "Дж. Хопкинс" (8 месеца).

Мария Колева

1996 - Мюнхен, Потсдам, Кобленц, DAAD (1,5 месец).
1995 - Мюнхен, Deutsche Forschungsgemeinschaft (1 месец).
1990 - Берлин, Потсдам, Държавен архив (3 месеца).
1988 - Потсдам, Държавен архив, Институт по история (1 месец).

Петя Димитрова

1988 - Русия, Институт славяноведения - РАН (3 месеца).

Детелина Динева

1995 - Варшавски университет, Полша, Стипендия от "Каса имени Мяновскиего / Фондация за подкрепа на науката".
1992-1993 - Университет "Джордж Вашингтон", Вашингтон, САЩ, Фулбрайтов специализант.
1992 - Изследователска стипендия по програмата Research Support Scheme от Централноевропейския университет, Будапеща.

Воля Аргирова

1992-1993 - Колумбийски университет, Ню Йорк, Институт по източна Азия, специализация по линия на ACLS (10 месеца).

 

 

Начало
Състав
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки