ИИст 

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Новини

Обратно

СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

     
 

 

Излязоха от печат

1) сборник   "Проблемът Изток - Запад.  България и Балканите".  Статии, документални материали и дискусия. Съставители: Т. Стоилова, В. Атанасова, П. Димитрова, В. Аргирова. София: Асоциация Клио-96, 2006, 447 с.

2) Васил Коларов. Статии, дневници, речи, писма, спомени. Избрани произведения в три тома. Т. 3: 1944-1950. Съставител и автор на предговора В. Тошкова. София: Христо Ботев и Български писател, 2005,759 с.

 

 

 

Начало
Състав
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки