ИИст 

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

  Обща История Контакт

Обратно СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
     
 

ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - БАН

Секция

"История на света и международните отношения в ново и най-ново време"

1113 - София

Бул. "Шипченски проход" 52, бл. 17, ет. ІІІ

 

E-Mail:  world@ihist.bas.bg

 

Начало
Състав
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки