ИИст 

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Проекти Конференции Публикации

Обратно СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
     
 

 

Коминтернът и България. І-ІІ. С., 2005 (= Архивите говорят, т. 36-37, ГУА - МС)

Проблемът Изток-Запад. Превъплъщения в ново и най-ново време. С., 2005 (предаден за печат през 2002 г.)

Проблемът Изток-Запад. Съвременни измерения. С., 2004

Проблемът Изток-Запад. Историческа перспектива. С., 2003

България и Русия през ХХ век. Българо-руски дискусии. С., 2000

България в сферата на съветските интереси (Българо-руски научни дискусии). С., 1998

Проблемът за мира в международните отношения 1919-1980. С.: Изд. БАН, 1987

 

Начало
Състав
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки