ИИст 

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Проекти Конференции Публикации

Обратно СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
     
 

Съвместни научни проекти

30 години секция
“История на света и международните отношения в ново и най-ново време”
.
Сборник статии. (2009-2010). Ръководител: доц. д-р Т. Стоилова.

Юбилейни сборници в чест на акад. Константин Косев (2009 г.) и проф. Витка Тошкова. (2011 г.).

Русия между Запада и Изтока. ХVІІІ - ХХ в. Страници от историята (2006-2008).
Съвместен проект с Института по руска история на РАН. Ръководител: проф. д.и.н. Луиза Ревякина,
Срок: 2006-2008.

Коминформбюро и България 1947-1956
Ръководител: проф. д.и.н. Витка Тошкова. Съвместно с Института по славяноведение при РАН и РГАСПИ. Проектът се осъществява с финансова помощ от МОН.

Коминтернът и България
Ръководител: проф. д.и.н. Луиза Ревякина. Съвместно с Института по славяноведение и Института по обща история при РАН. Реализация: Сборник с документи. 2005 г. Проектът е осъществен с финансова помощ от МОН.

Необходимият Изток
Проект по договор № ОХН – 1203/02 г., Национален съвет “Научни изследвания” – МОН, 15.11.2002. Ръководител: доц. д-р Т. Стоилова.
Реализация: конференции и дискусии 2002 г., 2004 г ., 2005 г.;
(www.east-west.hit.bg); поредица сборници „Проблемът Изток-Запад” (2003, 2004, 2005, 2006)

Коминтернът, Коминформбюро и България
Ръководител на проекта: проф. д.и.н. Витка Тошкова.
Реализация: Кръгла маса с участието на учени от България и Русия, 1997 г.

Съветският фактор в развитието на България след 9 септември 1944 година
 Ръководител: проф. В. Тошкова.
Реализация: Кръгла маса с българско и руско участие, 1997 г.

Либерализмът
Конференция с участието на учени от България, Австрия, Македония. 1996 г.
Организатори: д-р Детелина Динева, д-р Теодоричка Готовска-Хенце, д-р Нина Дюлгерова.

България и Русия през ХХ век. Българо-руски научни дискусии
Ръководител на проекта: проф. д.и.н. Витка Тошкова.
Реализация: Конференция с участието на български, руски и израелски учени, 1995 г.
Проектът е осъществен с финансова помощ от МОН и фондация “Отворено общество”.

Русия – интегриращ и дезинтегриращ фактор на славянството
Реализация: Конференция с участието на български и руски учени, 1995 г.
Организатори: д-р Нина Дюлгерова, д-р Тамара Стоилова, д-р Петя Димитрова, д-р Румян Сечков.

Спасени и обречени: съдбата на евреите в България
Ръководител: проф. д.и.н. В. Тошкова.
Реализация: сборник с изследвания и документи.

Религия и църква в България
Ръководител на проекта: проф. Р. Радкова.
Реализация: конференция, организирана по идея и с активното участие на членове на секцията, 1997 г.

Европа и славяните – идеи и реалност
Реализация: Кръгла маса, ръководена от академик К. Косев, 1995 г.

Индивидуални проекти

Доц.  д-р Тамара Стоилова: Революцията и империите. Френската революция и външната политика на Русия през 90-те години на ХVІІІ век

Доц.  д-р Румяна Чукова: БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ В ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ (ХХ-НАЧАЛОТО НА ХХІ В.)

Н. с. І ст. д-р Виолина Атанасова: ОБРАЗЪТ НА ИНДИЯ В БЪЛГАРИЯ (краят на XIX – краят на XX век)

Н. с. І ст. д-р Петя Димитрова: РАЗПАДАНЕТО НА СССР: СЪБИТИЕ С ДЪЛГОСРОЧНИ ПОСЛЕДИЦИ

Н. с. І ст. д-р Детелина Динева: ЛОБИТА И ЛОБИЗЪМ. МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМИ НА ЛОБИРАНЕТО В ПОЛЗА НА НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ

Н. с. І ст. д-р Инна Манасиева: УКРАЙНА МЕЖДУ ЗАПАДА И ИЗТОКА. КРАЯТ НА ХХ – НАЧАЛОТО НА ХХІ В.

Н. с. І ст. д-р Христо Милков: 1968: свободата на власт (Лозунгите, афишите, плакатите, възгласите през Френския май)

Начало
Състав
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки