ИИст 

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Проекти Конференции Публикации

Обратно СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
     
 

КОНФЕРЕНЦИИ

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Проблемът Изток – Запад. Съвременни измерения

Международна научна конференция, София, Институт по история8 октомври 2004

Проблемът Изток – Запад. Историческа перспектива

Международна научна конференция, Институт по история, София, 17-19 октомври 2002

Коминтернът, Коминформбюро и България

Кръгла маса с участието на учени от България и Русия, 1997 г.

Съветският фактор в развитието на България след 9 септември 1944 година

Кръгла маса с българско и руско участие, 1997 г.

Либерализмът

Конференция с участието на учени от България, Австрия, Македония. 1996 г.

България и Русия през ХХ век. Българо-руски научни дискусии

Конференция с участието на български, руски и израелски учени, 1995 г.

Русия – интегриращ и дезинтегриращ фактор на славянството

Конференция с участието на български и руски учени, 1995 г.

С БЪЛГАРСКО УЧАСТИЕ

Проблемът Изток-Запад. България и Балканите

Конференция-дискусия, Институт по история, ноември 2005 г.

Изток-Запад: противоречия, сътрудничество, интеграция

Дискусия и сборник с изследвания, март 2001 г.

Религия и църква в България

Конференция, СУ "Климент Охридски", 1997 г.

Европа и славяните – идеи и реалност

Реализация: Кръгла маса, ръководена от академик К. Косев, 1995 г.

 

Начало
Състав
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки