ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

  CURRICULUM  VITAE
     Обратно
Христо Милков

ХРИСТО ДИМИТРОВ МИЛКОВ

6 юли 1964, София

Академична кариера

Образование

1988 - Магистър по история, Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Дипломна работа върху “Националната революция” на маршал Петен (17 юни 1940 г. – 11 ноември 1942 г.)” Научен ръководител проф. д.и.н. Милен Семков

1992-1994 - Редовен аспирант в Института по история, БАН.

1994 - Доктор (PhD) след защита на дисертация върху "Сравнение между митологиите на маршал Петен и генерал Дьо Гол: 17 юни 1940 - 11 ноември 1942 г." под научното ръководство на проф. д.и.н. Витка Тошкова.

Назначение

1989-1994 - Проучвател в Института по история, БАН.

1994 - Научен сътрудник в Института по история, БАН (продължава).

Академична квалификация

Научна степен и звание

1994 - Доктор по история (PhD).

2003 - Н. с. І ст. в Института по история - БАН.

Членства в научни организации и сдружения

Членства в редколегии и издателски научни съвети

Научни специализации в чужбина


Участие в съвместни научни проекти

Области на научни интереси

 1. Френска съвременна история;
 2. Българска съвременна история.
 3. Митология и пропаганда.
 4. Изследване на образите на световните водачи от времето и след Втората световна война.
 5. Лозунгите и афишите през Френския май 1968 г.

Преподавателска дейност

Езици

руски, френски, английски


Публикации

А. МОНОГРАФИИ:

 1. Дуелът за сърцето на французина. Митовете Петен и Дьо Гол. 17 юни 1940 – 11 ноември 1942. София, 1998, ISBN 954-571-113-2, 302 с. Тази книга излeзе от печат благодарение на щедрото спомоществователство на Фондация “Свободна и демократична България”
 2. Митове в синьо и червено. Издателство “Херон прес”, София, 1999, 170 с.
 3. Един много дълъг път. София, 2003 (съставител и автор на предговора). 72 с. Тази книга излезе от печат благодарение на щедрото спомоществователство на Издателство “Прес”.
 4. Клубът на месиите. Изд. „Прес“, София, 2010., 416 с. ISBN-978-954-308-268-1. 25 снимки и карикатури. Тази книга излезе от печат благодарение на щедрото спомоществователство на Издателство “Прес”.
 5. Милков, Х. Дьо Гол е Историята (1940-1969). “Фабер”, София, 2010. 332 с., ISBN 978-954-400-2. Тази книга, публикувана в рамките на Програмата за подпомагане на книгоиздаването “Витоша”, се ползва с подкрепата на Френския институт в София. Приложение от 83 снимки.

Б. СТУДИИ И СТАТИИ:

 1. Изгревът и залезът на мита Петен // История и обществознание, 1989, №1, 51-59.
 2. Петен, петенизъм... // Векове, 1990, №5, 32-43.
 3. Още един документ за Илинденско-Преображенсото въстание – Военноисторически сборник, 1991, №4, 108-117.
 4. Петен-Дьо Гол – двубой на митовете (17 юни 1940 г. – 11 ноември 1942 г.) // Политически изследвания, 1994, №2, 213-220.
 5. Две от лицата на антисемитизма. - Международни отношения, 1994, №5, 118-123.
 6. Моят враг е и твой враг // Политически изследвания, №3/1995, 313-321.
 7. Честит рожден ден, господин Генерал (обзор на българския печат във връзка с отразяването на 100-годишнината на Дьо Гол) - по поръчка на Института “Шарл дьо Гол”, 13 м.с., на фр. език.
 8. 1943: думи за мир по време на война // Международни отношения, 1995, №1, 118-123.
 9. La révolution nationale du maréchal Pétain dans les documents diplomatiques bulgares (le 17 june 1940 - le 11 novembre 1942). - Bulgarian Historical Review, 1995, № 4, 55-73.
 10. Мирът, който не стана справедлив // Политически изследвания, 1996, №3, 293-301.
  10. Националната независимост и политиката на генерал Дьо Гол, лекция, произнесена от бившия адютант на Генерала полк. Жан д’Екриен; 13 ноември 1995 г. в залата на Френския културен институт в София бе открита изложба в памет на Дьо Гол, организирана от Посолството на Република Франция, ФКИ и Института “Шарл дьо Гол” – едно от събитията, свързани с 25-ата от смъртта на Генерала (9 ноември 1970 г.). Превод и бележки: Христо Милков - автор на интервю с полковника – сп. “Минало”, 1996, №1, 59-74; заглавие на интервюто “От Бунтовника към суверена-бунтовник”.
 11. Името “Македония” в гръцко-македонския спор (1991-1997) // Политически изследвания, 1997-1998 (сборна книжка), 167-175.
 12. Човешкото и “героичното” в личността на Шарл дьо Гол до “Първия ден” // Минало, №1/1997, 77-90.
 13. Случаят "Хес" в европейската радиопропаганда на български език - май 1941 г. - Минало, 1998, № 3, 65-77.
 14. Секция “История на света и международните отношения в ново и най-ново време” – 50 години Институт по история при БАН, ИК “Гутенберг”, С., 1999, 91-96.
 15. “18 юни” или пак за истината и нейната имитация // Минало, №4/1999, 53-63.
 16. Посмъртните образи на Тодор Живков // Сб. “Социолингвистика” 4. 10 години ПРОМЯНА в Източна Европа. Издателство “Буллекс”, С., 1999, 371-379.
 17. Лъвът и еднорогът срещу свастиката на български език (28 октомври 1940 г. – 22 юни 1941 г.) // Военноисторически сборник, 1999, №1, 46-59.
 18. Мирни планове в “разделната” година // Международни отношения, №5/1999, 107-121.
 19. 1943: европейците в “разделната” година // Международни отношения, 2000, №5, 89-102.
 20. Образ срещу образ (10 ноември 1989 г. – 10 юни 1990 г.) // ВНR, 2000, №1-2, 139-172.
 21. Чърчил срещу Хитлер на български език (28 октомври 1940 г. – 22 юни 1941 г.) // ИПр, 2001, №5-6, 147-165.
 22. На срещата... Шарл дьо Гол // Демократически преглед, кн. 48, 2001/2002, 390-413.
 23. Ключови образи в европейската радиопропаганда на български език (1 септември 1939 г. – 22 юни 1941 г.) – Втората световна война. Сборник доклади и научни съобщения, изнесени на международна научна конференция в София, 20-21 юни 2001 г., Военно издателство, С., 2002, 343-355.
 24. “Непредвидената война” в ефир (италианското нападение срещу Гърция на 28 октомври 1940 г.) // BHR, №1-2/2002, 161-194, на фр. език.
 25. 22 юни 1941 г. в европейската радиопропаганда на български език // BHR, №3-4/2003, 154-173, на фр. език.
 26. “Българската линия” в англо-германския двубой в ефир (28 октомври 1940 г. – 22 юни 1941 г.) // Минало, №1/2003, 78-88.
 27. “Националното и европейското във вижданията на Дьо Гол (1958-1969)” // Сб. Проблемът ИЗТОК-ЗАПАД. Превъплъщения в ново и най-ново време. Академично издателство “Марин Дринов”, С., 2005, ISBN – 954-430-991-8, 123-169.
 28. Турската пропаганда на вълните на радио Анкара (28 октомври 1940 – 22 юни 1941 г.). // Минало, 2004, №5, 64-76.
 29. Генерал Дьо Гол по кървавия път към Евиан. // ИПр, 2004, № 1-2, 155-172.
 30. Добри Войников – животопис и идеи. // Български литературно-исторически сборник – алманах, [2004], кн. №1, 8-12.
 31. Митът Дьо Гол в речите и пресконференциите. //ИПр, 2005, № 3-4, 111-130.
 32. Радиото - информатор и манипулатор, друг и враг. // BHR, 2005, №1-2, 148-166.
 33. Масю – синоним на честност и свободомислие или престъпник //  Минало, 2006, №1, 73-84.
 34. Национализацията – гаранция за оцеляване и перспектива на Франция (3 юни 1944 – 20 януари 1946 г.) //  BHR, №3-4, 2006, 181-196, на френски език. Същият материал на български тук.
 35. Май 1968: Дьо Гол “на везните” // ИПр, №3-4, 2006, 104-131.
 36. Скъпоплатената победа. // Минало, 2007, № 3, 45-60. + снимки.
 37. Май 1968: Разбуденото общество // ИПр, 2008, №1-2, 231-260.
 38. "Дьо Гол - защитникът на черния човек" - ВНR, 2009/3-4, на френски език. Същият материал на български тук.
 39. "Френският май в слово и образ: помитането на кумирите" - В: сп. "Минало", 2009, №1,  66-86, снимки.
 40. Европейската пропагандна и България през първия период на Втората световна война, ИПр, 2009, №5-6, 91-120.
 41. "Задочният диалог: Дьо Гол-улицата" - В: сп. "Минало",№ 1/2010, под печат, снимки.
 42. Дьо Гол – последният велик човек в Историята. - В: сборник статии и доклади от научната конференция “Личността в историята”, организирана от РИМ-Стара Загора на 22 и 23 април 2010 г.
 43. Май 1968 година в българските дипломатически документи – сборник 30 години секция “История на света и международните отношения в ново и най-ново време”. Институт по история, 2010. 210-228, 16 к.с. ISBN 978-954-92267-9-9.
 44. Без Дьо Гол Франция нямаше да бъде Франция – сп. «Минало», 2010, под печат, 20 к.с.
 45. Дьо Гол: всеки французин е бил, е или ще бъде голист // Призвание и всеотдайност. Към 70-годишния юбилей и 40-годишнината от научната дейност на ст. н. с. I ст., д.и.н. Витка Тошкова. Ред. Л. Ревякина. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”. 16 стр.

В. Научни информации, отзиви, рецензии

Г. ДРУГИ:

 1. “Българи, французи”, Изд. “Тангра-ТАНАКРА” (на български и на френски език, консултант)

Д. Доклади:

 1. “Ключовите образи в европейската радиопропаганда на български език (1 септември 1939 г. – 22 юни 1941 г.) – Международна научна конференция в София “Втората световна война и Балканите”, 20-21 юни 2001 г., участие в кръгла маса “Войната, медиите, хората”.
 2. Дьо Гол – последният велик човек в Историята (120 години от рождението на Генерала) – Научна конференция “Личността в историята”, организирана от РИМ-Стара Загора на 22 и 23 април 2010 г., 5 к.с.
 3. “Радио Атина на български език през “непредвидената война” (1940-1941) – Приносът на балканските народи за победата на Втората световна война, Научна конференция с международно участие. Организирана от ВА “Георги Стойков Раковски”, НВИМ, ИИ при БАН, Съюза на офицерите и сержантите от запаса, Българската комисия по военна история, Читалище “Зора” – Кюстендил, София, 10 май 2010 г., 5 к.с., сборник статии и съобщения.