Валери Стоянов

Куманология: Историографски ескизи, т. 2

 София: Институт по история при БАН, 2009, 512 с.

     Предговор

 • Завръщане към куманската тема след Втората световна война
 • Съветските учени за половците през 40-те години
 • Задълбочаване на търсенията в първото следвоенно десетилетие
 • Наследството на Менгес
 • Проучванията на Ласло Рашони
 • Отговорът на румънските ономастици
 • Намесата на археолозите. Светлана Плетньова
 • Philologiae Turcicae Fundamenta и Анемари фон Габен
 • Андреас Тице и съпоставителната фолклористика
 • Нарастване на интереса към куманското през 60-те години
 • Номадските дирения на Г. Фьодоров-Давидов
 • Навлизането на Омелян Прицак в куманската проблематика
 • Нови аспекти в изучаването на Codex Cumanicus
 • Заслугите на Владимир Дримба
 • Опитът на Луи Базен за дешифриране на куманския календар
 • Разкриване на езиковите реликти. Ищван Мандоки-Конгур
 • "Съкровищницата" на Николай Баскаков
 • Приносът на съветските историци за обогатяване на проблематиката
 • Привличане на "каменните баби"
 • Унгарската "надстройка" в куманологията. Андраш Палоци-Хорват
 • Румънската визия към темата. Петре Дякону
 • Постулатите на "зрелия" Прицак
 • Дагмар Дрюл за историческото значение на Кодекса
 • По-нататъшно диференциране и разширяване на тематиката
 • Лайош Лигети за Codex Cumanicus
 • Допълнителни натрупвания в областта
 • Албанският "спомен" и други следи
 • "Просеката" на Ярослав Дашкевич
 • Намесата на Мефкюре Моллова
 • Историческата тема през 80-те години. Пламен Павлов
 • Хипотезата на Сергей Кляшторни
 • И. Вашари и А. Палоци-Хорват в зенита на унгарската куманология
 • "Епохата" на Питър Голден в изучаването на куманите-кипчаки
 • Нови стъпки на прага на третото хилядолетие

     Приложение - Индекс на цитираните автори

     Резюме на немски език: Die Kumanologie - Historiographische Skizzen, Bd. II

     Съдържание / Inhalt

 

 

 

  

ISBN - 978-954-92267-5-1 (т. 2)