ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Ръководство - Общо събрание

 

 Администрация Научен съвет Общо събрание

     
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Йорданка Гешева, проф. д-р

ЧЛЕНОВЕ:

Алека Стрезова, ас. д-р
Александър Гребенаров, доц. д-р
Ангел Димитров, проф. д-р
Антоанета Кирилова, доц. д-р
 
Благовест Нягулов, доц. д-р
 
Валери Стоянов, проф. д.и.н.
Ваня Стоянова, гл. ас. д-р
Весела Трайкова, гл. ас. д-р
Виолина Атанасова, доц. д-р
Владимир Ангелов, гл. ас. д-р
Владимир Златарски, доц. д-р
Войн Божинов, гл. ас. д-р
Володя Милачков, д-р
 
Георги Генов, гл. ас. д-р
Георги Георгиев, гл. ас. д-р
Георги Марков, акад. д.и.н.
 
Даниел Вачков, доц., д-р
Детелина Динева, гл. ас. д-р
Димитър Димитров, ас. д-р
Димитър Луджев, проф. д.и.н.
Димитър Митев, доц. д-р
Доротея Михова, ас. д-р
 
Евгений Кандиларов, ас. д-р
Елена Костова, гл. ас. д-р
 
Иван Билярски, проф. д-р
Илия Илиев, проф. д.и.н.
Илия Тодев, проф. д.и.н.
Илияна Марчева-Атанасова, проф. д-р
Инна Манасиева, гл. ас. д-р
Ирина Григорова, гл. ас. д-р
 
Кръстьо Йорданов, ас. д-р
 
Любомила Соленкова, гл. ас. д-р
 
Манчо Веков, проф. д. и. н.
Мариана Малинова Тиен, доц. д-р
Мария Колева, доц. д-р
Мария Левкова-Мучинова, ас. д-р
 
Надя Филипова, доц. д-р
Николай Поппетров, ас.
 
Олга Тодорова, доц. д-р
 
Пенка Пейковска, доц. д. и. н.
Петя Димитрова, доц. д-р
Пламен Божинов, доц. д-р
 
Росица Лельова, гл. ас. д-р
Росица Стоянова, доц. д-р
Румен Караганев, доц. д-р
Румян Сечков, гл. ас. д-р
Румяна Конева, доц. д-р
Румяна Първанова, доц. д-р
Румяна Чукова, доц. д-р
 
Сашка Георгиева, гл. ас. д-р
Сашка Миланова, доц. д-р
Слави Славов, гл. ас. д-р
Станислава Стойчева, гл. ас. д-р
Стефан Димитров, ас. д-р
Стефка Първева, доц. д-р
 
Тамара Стоилова, проф. д. и. н.
Теодоричка Готовска-Хeнце, доц. д-р
 
Христо Милков, доц. д-р
Начало
Ръководство
Структура
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки
Профил на купувача