ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Ръководство - Научен съвет

 

 Администрация Научен съвет Общо събрание

     
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

проф. д. и. н. Илия Илиев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

доц. д-р Росица Стоянова

СЕКРЕТАР:

проф. д-р Илияна Марчева-Атанасова

ЧЛЕНОВЕ:

акад. д. и. н.  Георги Марков

проф. д. и. н.  Илия Тодев

проф. д. и. н.  Валери Стоянов

проф. д. и. н.  Иван Билярски

проф. д. и. н.  Тамара Стоилова

проф. д. и. н.  Манчо Веков

проф. д-р  Йорданка Гешева

доц. д-р  Олга Тодорова

доц. д-р Пламен Божинов

доц. д-р  Стефка Първева

доц. д-р  Даниел Вачков

доц. д-р Благовест Нягулов

доц. д-р Димитър Митев

доц. д-р  Румяна Чукова

доц. д-р  Теодоричка Готовска-Хенце

доц. д-р  Петя Димитрова

доц. д-р  Надя Филипова

Начало
Ръководство
Структура
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки
Профил на купувача