ИИст 

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Ръководство - Администрация

 

 Администрация Научен съвет Общо събрание

     
 

Директор:  доц. д-р Даниел Вачков


Заместник директор:
 доц. д-р Благовест Нягулов


Научен секретар:  доц. д-р Надя Филипова


Помощник директор по административно стопанските въпроси:

д-р  Володя Милачков


Главен счетоводител:
Недка Джарова

 

Начало
Ръководство
Структура
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки
Профил на купувача