ИИст

Институт по история  Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Профил на купувача

 
     
 

 

Обща информация и документи

Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки в ИИстИ – БАН,
в сила от 01.10.2014 г.


Обществени поръчки и публични покани

Открити през 2014 г.

Публична покана ID № в Портала за обществените поръчки 9035091 от 23.10.2014 г.
за предствяне на оферта за възлагане на обществена поръчка с предмет
изработване, графичен дизайн, предпечат и издаване на сборник със заглавие
„Европейският изток през втората половина на X – началото на XI век. История и култура“

Преписка идентификационен номер: ПП-01-2014

Дата на създаване: 23.10.2014


Открити през 2012 г.

Публични покани ID № в Портала за обществените поръчки 9007412 и 9007413 от 12.10.2012 г.
за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка
по проект „България – извори и документи“

Преписка идентификационен номер: ПП-01-2012

Дата на създаване: 12.10.2012

Начало
Ръководство
Структура
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки
Профил на купувача