ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Обучение - Докторантури

 

 Докторантури Специализации Преподаване

     
 

Докторанти на Института през последните години:

Тиен Дзиендзюн – Зачислен с протокол № 11 / 05.10.2010 г. Научен консултант доц. д-р Антоанета Запрянова. Докторант на самостоятелна подготовка към секция „Помощни исторически науки и информатика“. Тема: „Род и родово съзнание у българи и китайци в ново и най-ново време“.

Таня-Йоана Георгиева Минкова – Зачислена на 26.01.2010 г. с научни консултанти ст.н.с. ІІ ст. д-р Антоанета Запрянова и ст.н.с. ІІ ст. д-р Василка Танкова. Докторант на самостоятелна подготовка към секция „Помощни исторически науки и информатика“. Тема:„Българско въздухоплаване 1912-1944 г.: исторически извороведски и историографски проблеми“.

Дитер Шайдиг (Германия) – Зачислен на 1 юли 2009 г. с научен консултант ст.н.с. І ст. д.и.н. Валери Стоянов. Докторант на самостоятелна подготовка към секция „Помощни исторически науки и информатика“. Тема: „Сепулкралната история като компонент на социокултурната история. Извороведски проблеми (по емпиричен материал от новата история на Мекленбург)“.

Андреас Балнус (Германия) – Зачислен на 1 юли 2009 г. с научен консултант ст.н.с. ІІ ст. д-р Антоанета Запрянова. Докторант на самостоятелна подготовка към секция „Помощни исторически науки и информатика“. Тема: „Градските картинни изображения. Извороведски и археографски проблеми (по емпиричен материал от Мекленбург - ХVІ-ХVІІІ век)“.

Томоки Ватанабе (Япония) – Зачислен на 18 декември 2007 г. с научен консултант ст.н.с. ІІ ст. д-р Антоанета Запрянова. Докторант на свободна подготовка към секцията. Тема: „Нетрадиционни исторически извори за културната политика през 80-те години на ХХ век (с примери от България и Унгария)“.

Иван Александров. Зачислен през 2006 г. Тема: "Българският Северозапад през Средновековието". Научен ръководител ст.н.с. І ст. д.и.н. Ани Данчева.

Александър Мошев. Зачислен през 2006 г. Тема: "Чужденците в средновековна България". Научен ръководител ст.н.с. ІІ ст. д-р Илия Илиев.

Красимира Цветанова Узунова. Зачислена на свободна докторантура през април 2006 г. Тема:  "Обществено, политическо и стопанско развитие на Хасково между двете световни войни". Научен консултант ст.н.с. ІІ ст. д-р Росица Стоянова.

Марина Христова. Зачислена на 1 февруари 2006 г. Тема: “Социално-антропологичен поглед върху рода в условията на преход през втората половина на ХХ век”. Научен ръководител ст.н.с. ІІ ст. д-р Антоанета Запрянова.

Велин Иванов Гюргаков. Зачислен на свободна докторантура през юни 2004 г. Тема: "Проблеми на военната политика на България през периода 1887-1903". Научен консултант: ст.н.с. ІІ ст. д-р Тодор Петров.

Ирина Георгиева Димитрова. Зачислена на 1 април 2004 г. Тема: “Българо-френски отношения по време на президентството на генерал дьо Гол (1958-1969)". Научен ръководител: ст. н. с. ІІ ст. д-р Стоян Пинтев.

Надя Димитрова Филипова. Зачислена на 1 февруари 2004 г. Тема: “Политиката на България към арабските страни (средата на 50-те - средата на 70-те години на ХХ век)". Научен ръководител: ст. н. с. І ст. дин Владимир Мигев.

Владимир Николов Златарски. Зачислен на 26 януари 2004 г. Тема: “Влиянието на Германия върху обществената мисъл и държавната политика в България през 30-те години на ХХ век". Научен ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д.и.н. Димитър Луджев.

Слави Митков Славов – зачислен на 1 февруари 2003 г. Тема: "ВМРО в контекста на българската държавна политика в Македония (1903–1908 г.)". Научен ръководител: ст.н.с. д-р Ангел Димитров. Защитил през 2006.

Мария Илиева Забунова – зачислена на 1 декември 2002 г. Тема: "Комитетът за българите в чужбина 1982–1991 г." Научен ръководител: ст.н.с. д-р Благовест Нягулов.

Екатерина Гержик (Украйна). Зачислена на 20 юни 2002 г. с решение на МОН, заповед № 1217-56/10.06.2002. Тема: “Родове и родова памет у българите в Бесарабия, Болградски район, с. Вайсал, Република Украйна”. Научен ръководител ст.н.с. ІІ ст. д-р Антоанета Запрянова. Поради неявяване на изпит по език и неизпълнение на личната програма е отчислена от НС при ИИ на 27 септември 2005 г.

Милена Любенова. Зачислена на 1 април 2002 г. Тема “Устни извори за фолклора. Проблеми на събирането и архивирането”. Научни съ-ръководители ст.н.с. ІІ ст. д-р Албена Георгиева от Института по фолклор и ст.н.с. ІІ ст. д-р Антоанета Запрянова от Института по история.  Защитита на докторската дисертация на 1 юни 2006 г.

Симеон Кацаров. Тема: "Дуалистичният модел и държавнополитическото развитие на Австро-Унгария в периода 1867-1899". Научен ръководител акад. д.и.н. Константин Косев. Защита на докторската дисертация на 13 октомври 2005 г.

Валерия Тодорова Бинева. Зачислена на 1 февруари 2001 г. Тема: “Национализацията на българската индустрия". Научен ръководител: ст. н. с. ІІ ст. д-р Господинка Никова. Отчислена през 2005 г. с право на защита.

Владислав Александров Спасов. Зачислен на 16 февруари 1999 г. Отчислен с решение на Научния съвет от 27 февруари 2001 г.

Венцислав Иванов Велев – зачислен на 26 март 1996 г. Тема: "Западните покрайнини в българо-югославските отношения (1919–1931 г.)". Научен ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р Милен Куманов. Защитил през 1999 г.

Надя Николова Живкова. Зачислена през 1996  г. Тема: “Преустройството на БАН (9.ІХ.1944 - 1953 г.)". Научен ръководител: акад. Мито Исусов,  а след смъртта му - ст. н. с. ІІ ст. д-р Стоян Пинтев. Защита на докторската дисертация на 2 декември 2004 г.

Инна Манасиева. Тема: "Украинската народна република и България 1918-1920". Научен ръководител ст.н.с. ІІ ст. д.и.н. Луиза Ревякина. Защита на докторската дисертация през юни 2004 г.

Маргарита Велева. Тема: "Южното разширяване на европейската общност (Гърция, Португалия, Испания - преход към демокрация и интеграция), 1974-1986". Научен ръководител проф. д.и.н. Пламен Цветков. Защита на докторската дисертация през юни 2003 г.

Александър Середа (Украйна). Тема: "Земите на Силистренския и Очаковския еялет през ХVІІІ и началото на ХІХ в.". Научен ръководител ст.н.с. І ст. д.и.н. Стефан Дойнов.

Татяна Тотева. Тема: “Демографски проблеми в северозападните български земи от началото на ХІХ в. до Освобождението”. Научен ръководител ст.н.с. І ст. д.и.н. Стефан Дойнов. Отчислена с право на защита.

Екатерина Георгиева. Тема: “Българите в конфликта между Западна Европа и Османската империя от ХV–ХVІ в.” Научен ръководител ст.н.с. ІІ ст. д-р Екатерина Вечева. Отчислена с право на защита.

Иван Трифонов Фичоров. Зачислен на 1 февруари 1990 г. Тема: “Общият съюз на българската индустрия и стопанската политика на България, 1944-1947 г.". Научен ръководител: ст.н.с. І ст. д-р Злати Златев. Защита на докторската дисертация през 1994 г.

Томаш Будай (отчислен с право на защита).

Цена Йорданова Зарчева. Зачислена на 1 февруари 1989 г. Тема: “България и Франция след Втората световна война". Научен ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р Румяна Тодорова. Отчислена с решение на Научния съвет през 1992 г.

Начало
Ръководство
Структура
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки
Профил на купувача