ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Новини - Публикации

 

 Мероприятия Публикации Актуално

     
 

Валери Стоянов

Valeristica Polyhistorica, т. 1

Валери Стоянов

Valeristica Polyhistorica, т. 2

Валери Стоянов

Куманология. Историографски ескизи, т. 1.

Валери Стоянов

Куманология. Историографски ескизи, т. 2.

Basilius J. Groen, Valery Stojanow

Bulgarien auf dem Weg. Kirche - Staat - Gesellschaft

Валери Стоянов

Куманология. Опити за реконструкция.

Манчо Веков

Метричната система в България.

Надя Живкова Усмиряване на разума. Преустройството на Българската академия на науките (1944-1953).

Историческата наука в България. Състояние и перспективи.

Георги Марков Голямата война и Българската стража между Средна Европа и Ориента 1916-1919 г.

Проблемът Изток-Запад. България и Балканите.

Цар Борис ІІІ в британската дипломатическа кореспонденция (1919-1934 г.). Том І (1919-1934 г.).

 

Начало
Ръководство
Структура
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки
Профил на купувача