ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Новини - Мероприятия

 

 Мероприятия Публикации Актуално

     
 

На 1 и 2 ноември 2013 г. Института за исторически изследвания при БАН организира
научна конференцияБългарската хуманитаристика в контекста на европейското научно дирене,
посветена на 175 години от рождението на Марин Дринов
Виж подробна информация за събитието.


ТРЕТИ БЪЛГАРО-УНГАРСКИ НАУЧЕН ФОРУМ

Сборник с доклади (PDF - 6,2 MB) от международната научна конференция
Региони, граници, общества и идентичности в Централна и Югоизточна Европа, XVII-XXI век
и доклади от Кръглата маса България и Унгария във войните от второто десетилетие на XX век
София, 16-17 май 2012 г.

Сборник с материали (PDF - 4,8 MB)
от провелата се на 14-15 май 2009 г. в Будапеща сесия
Политически, социални, икономически и културни елити
в Централна и Източна Европа в модерната и постмодерната епоха


Сборник с материали (PDF - 3,5 MB)
от провелия се на 16-18 май 2007 г. в София
Втори Българо-Унгарски научен форум
НАЦИИ И МАЛЦИНСТВА В ЦЕНТРАЛНА И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА.
ПРОБЛЕМИ НА ИДЕНТИЧНОСТТА

Начало
Ръководство
Структура
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки
Профил на купувача