ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Изследвания - Проекти

 

 Проекти Конференции Публикации

     
 

По-важни проекти, разработвани в Института през последните години:

Климат и история: дендрохронологична, климатична и историческа реконструкция на българското минало, 1500-2000 г.“. Проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания” (Договор № ДТК 02/02/2010)
Кратка анотация за проекта.

Русия между Изтока и Запада. Срок 2006-2008. Ръководител: ст.н.с. І ст. д.и.н. Л. Ревякина.

Българо-английски културни дружества и организации между двете световни войни. Срок 2006-2008. Изпълнител: ст.н.с. ІІ ст. д-р А. Величков.
Екзархийски статистически сведения за българите в Македония и Одринска Тракия (1878–1944 г.). Срок: 2006–2008. Изпълнител: д-р Ст. Стойчева.
Българската екзархия 1870-1945. Срок 2005-2007. Изпълнител: ст.н.с. ІІ ст. д-р Л. Любенова.
Генеалогия и краезнание - проблеми на методологическата интеграция. Срок 2005-2007. Ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р А. Запрянова.
Проблеми на историческата приемственост. История и политика. Срок: 2004–2007. Изпълнител: Ст.н.с.ІІ ст. д-р А. Димитров.

История на България, т. ІХ. България до края на Втората световна война. Срок 2002-2007. Ръководител: чл. кор. д.и.н. Г. Марков.

България по пътя към Европа. Срок 2004-2006. Ръководител: ст.н.с. І ст. д.и.н. В. Мигев.

Българската национална кауза – общество, политика, култура, освободително движение (18781948). Срок: 2004–2006. Ръководител ст.н.с. І ст. д.и.н. Р. Манафова.
Българите в близката и далечната чужбина между двете световни войни. Обществен и духовен живот на българските общности в Аржентина и Турция. Срок: 2004–2006. Ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р К. Гърдев.

Контактни зони между България и Унгария по р. Дунав през ХVІІІ-ХІХ век. Срок 2003-2006. Ръководител: чл. кор. д.и.н. Г. Марков.

България по пътя на модернизацията 1878-1944. Срок 2003-2006. Ръководител: ст.н.с. І ст. д.и.н. Е. Стателова.

В чест на проф. Николай Жечев. Сборник изследвания. Срок 2003-2006. Ръководител: ст.н.с. І ст. д.и.н. Ст. Дойнов.

Българските студенти в Германия. Срок 2006. Участник: ст.н.с. ІІ ст. д-р Г. Никова.

В чест на проф. Вирджиния Паскалева. Сборник изследвания. Срок 2002-2005. Ръководител: акад. К. Косев.

Ватиканът, католическият свят и българите. Безсрочен. Ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р Ек. Вечева.

The Oral History and Antropology. Срок 2002 - продължава. Участник: н.с. І ст. д-р Р. Първанова.

Цар Борис ІІІ в британската дипломатическа документация. Сб. Документи в три тома. 1918–1941 г. Срок: 2001–2004, Удължен. Изпълнител: Н.с. І ст. д-р Д. Митев.
Моравското въстание в Сърбия от март–април 1917 г. Срок: 2001–2004, Продължен. Изпълнител: Ст.н.с. ІІ ст. д-р М. Куманов.
Алманах на българското националноосвободително движение. Срок: 2004–2005. Ръководител Ст.н.с. І ст. д.и.н. Г. Марков.

Анкетно проучване “Историци за историята”. Срок 2004-2005. Ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р А. Запрянова.

Необходимият Изток. Срок 2002-2005. Ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р Т. Стоилова.

Руската емиграция на Балканите. Срок 2002-2005. Участник: ст.н.с. ІІ ст. д-р Л. Любенова.

Държава и църква на Балканите 11-12 в. Срок 2001-2005. Ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р И. Илиев.

Коминтернът и България. Срок 2005. Ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д.и.н. Л. Ревякина.

България през втората половина на ХХ век. Срок 2003-2004. Ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р Р. Тодорова.

Генеалогията в съвременния свят. Срок 2002-2004. Ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р А. Запрянова.

Българската литература през 14 век. Срок 2001-2004. Ръководител: проф. д.и.н. И. Божилов.

Юбилейно издание на случай 80 години от рождението на проф. Крумка Шарова. Срок 2001-2004. Ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р О. Маждракова.

В чест на проф. Дойно Дойнов. Срок 2001-2004. Ръководител: ст.н.с. І ст. д.и.н. Р. Радкова.

История на българите. Срок 2001-2004. Ръководител: чл. кор д.и.н. Г. Марков.

Черно море в историческата съдба на Югоизточна Европа и Предна Азия. Срок 2001-2004. Ръководител: ст.н.с. І ст. д.и.н. В. Тонев.

Сборник в памет на Радослав Попов. Срок 2001-2004. Ръководител: ст.н.с. І ст. д.и.н. Е. Стателова.

Бялата емиграция в България. Срок 2001-2004. Участник: ст.н.с. ІІ ст. д-р Л. Любенова.

Коминформбюро и България 1947-1956. Срок 2001-2004. Ръководител: ст.н.с. І ст. д.и.н. В. Тошкова.

Аспекти от историята на българската диаспора през първата половина на ХХ в. Срок: 2001-2003. Ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р К. Гърдев.
Обществено-политически културни измерения на българския национален въпрос след 1878 г. Срок: 2001-2003. Ръководител: ст.н.с. І ст. д.и.н. Р. Манафова.

Българското общество през ХV-ХVІІІ в. Контрасти и конфликти “зад кадър”. Срок 2000-2003. Ръководител: ст.н.с. І ст. д.и.н. Е. Грозданова.

История на българския външен дълг 1878 – 1994 г. Срок 2000-2003. Ръководител: н.с. І ст. д-р М. Иванов.

Общи и специфични черти в политическото развитие на България и Румъния през периода 1940-1965 г. Срок 2000-2002. Участник: ст.н.с. ІІ ст. д-р П. Кишкилова.

Project Turk (Ankara). Срок 2002. Участници: ст.н.с. ІІ ст. д-р В. Стоянов, н.с. І ст. С. Георгиева.

Информационни технологии в историята и нейните науки. Срок 1999-2002. Ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р А. Запрянова.

Дарителството в България 1878-1951 г. Срок 1998-2002. Ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р В. Николова.

Studia in Honorem Professoris Verae Mutafčievae. Срок 2000-2001. Участник: ст.н.с. ІІ ст. д-р В. Стоянов.

Българската демокрация, 1878-1944 г. Икономика, политика и култура. Срок 1999-2001. Ръководител: ст.н.с. І ст. д.и.н. Е. Стателова.

Gesellschaft und Konfession in Südosteuropa 1989-1997 (Wien). Срок 1998-2001. Участник: ст.н.с. ІІ ст. д-р В. Стоянов.

Просопография на средновековна България. Срок 2000 - . Ръководител: ст.н.с. І ст. д.и.н. И. Божилов.

Кой кой е сред българите ХV-ХIХ в. Срок 1998-2000. Ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р И. Тодев.

Далеч от Родината. Срок 1997-2000. Ръководител ст.н.с. І ст. д.и.н. Р. Радкова.

Българи в европейските учебни заведения 1892-1912 г. Срок 1995-2000. Изпълнител: ст.н.с. ІІ дт. д-р И. Танчев.

Управляващата либерална коалиция  и опозицията 1913-1918. Срок 1995-2000. Изпълнител: ст.н.с. ІІ ст. д-р П. Кишкилова.

Сталинизмът в Източна Европа след Втората световна война. Срок 1998-1999. Ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р С. Пинтев.

Хрушчов и България, 1953-1964 г. Срок 1997-1999. Ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р Г. Никова.

България в разделена Европа. Срок 1997-1999. Ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р С. Пинтев.

50 години Институт по история. Биобиблиография. Срок 1997-1999. Ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р В. Стоянов.

Българската интелигенция през 30-те и 40-те години на ХХ век. Срок 1995-1999. Изпълнител: ст.н.с. ІІ ст. д-р Д. Луджев.

Министерската отговорност в България –1879-1924 г. Срок 1995-1999. Изпълнител: ст.н.с. ІІ ст. д-р Й. Гешева.

Издирване и проучване на архивни документи, материали, периодичен печат и други издания на българската политическа емиграция 1944-1989. Срок 1997-1998. Ръководител: ст.н.с. І ст. д.и.н. Е. Стателова.

Българското общество след Втората световна война. Срок 1997-1998. Ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р Г. Никова.

Съветизацията на ГДР и Източна Европа. Срок 1997-1998. Участник: ст.н.с. ІІ ст. д-р Г. Никова.

Коминтернът, Коминформбюро и България. Срок 1997. Ръководител: ст.н.с. І ст. д.и.н. В. Тошкова.

Съветският фактор в развитието на България след 9 септември 1944 година. Срок 1997. Ръководител: ст.н.с. І ст. д.и.н. В. Тошкова.

Религия и църква в България. Срок 1997. Ръководител: ст.н.с. І ст. д.и.н. Р. Радкова.

Традиции и иновации в стопанското развитие на България, 1879-1944. Срок 1996-1997.

Евреите в българската медицина. Срок 1995-1997. Ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р Б. Василева.

Външната политика на правителството на Стефан Стамболов. Срок 1993-1997. Изпълнител: ст.н.с. І ст. д.и.н. Р. Попов.

Варненски и Преславски митрополит Симеон като духовник, политик и културен деец. Срок 1993-1997. Изпълнител: ст.н.с. ІІ ст. д-р Л. Любенова.

Правата и свободите на българските граждани в условията на Стамболовия режим (1887-1894). Срок 1993-1997. Изпълнител: ст.н.с. ІІ ст. д-р В. Танкова.

Българската държавност през ХІХ век в балканския политически контекст. Срок 1993-1997. Изпълнител: ст.н.с. ІІ ст. д-р Ст. Грънчаров.

Демократическата партия 1924-1931 г. Срок 1992-1997. Изпълнител: ст.н.с. ІІ ст. д-р В. Николова.

Германия през погледа на българските й възпитаници. Срок 1992-1996. Изпълнител: н.с. І ст. д-р Р. Конева.

Управлението на Демократическия сговор (4.01.1936 - 29.04.1931 г.). Срок 1991-1996. Изпълнител: н.с. І ст. д-р Р. Първанова.

 

Начало
Ръководство
Структура
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки
Профил на купувача