ИИст 

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Издания - Списания, периодика

 

 Списания, периодика Многотомна история Извори, библиография

     
 

Исторически преглед

Bulgarian Historical Review

(Страниците на официалните периодични издания на ИИстИ са в процес на изграждане.
Излезлите от печат книжки на Исторически преглед и Bulgarian Historical Review са достъпни в електронен формат от сайта на Централно- и Източноевропейската онлайн библиотека – CEEOL)

Известия на Института за история

Изследвания по българска история

Помощни исторически дисциплини

Etudes Historiques

ByzantinoBulgarica

 

Начало
Ръководство
Структура
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки
Профил на купувача