ИИст 

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Издания - Извори, библиография

 

 Списания, периодика Многотомна история Извори, библиография

     
 

 

Гръцки извори за българската история (ГИБИ)

Латински извори за българската история (ЛИБИ)

Турски извори за българската история (ТИБИ)

Немски извори за българската история (НИБИ)

ЧешкоСловашки извори за българската история (ЧИБИ)

Еврейски извори за българската история (ЕИБИ)

 

 

Начало
Ръководство
Структура
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки
Профил на купувача