ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Архив - Документация

 

 Документация Дисертации Фотогалерия

     
 

2018 г.

Стратегия за публична комуникация на Института за исторически изследвания

Договор за научно сътрудничество между Института по история на Украйна
на Националната академия на науките на Украйна и Института за исторически изследвания
при Българската академия на науките


2017 г.

Годишен и финансов отчет на Института за исторически изследвания


2016 г.

Годишен отчет на Института за исторически изследвания

Рамков договор за сътрудничество между ИИстИ-БАН и ИМ-Чипровци

Рамков договор за сътрудничество между ИИстИ-БАН и РИМ-Пазарджик


2015 г.

Годишен и финансов отчет на Института за исторически изследвания

Споразумение за сътрудничество между ИИстИ-БАН
и Регионален исторически музей – Кюстендил

Споразумение за сътрудничество между ИИстИ
и Папския комитет за исторически науки – Ватикана

Рамков договор за съвместна дейност и сътрудничество
между УниБИТ и ИИстИ-БАН

Рамково споразумение за съвместна дейност и сътрудничество
между ИКИТ-БАН и ИИстИ-БАН

Договор за сътрудничество между ВВУ „Н. Й. Вапцаров“ и ИИстИ-БАН


2014 г.
Годишен отчет и Финансов отчет
на Института за исторически изследвания – БАН


Годишен отчет за 2013 г.
и Финансов отчет
на Института за исторически изследвания – БАН


ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2012 г.
и Финансов отчет
на Института за исторически изследвания – БАН


ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2011 г.
на Института за исторически изследвания – БАН


ПРАВИЛНИК
за дейността, устройството и управлението
на Института за исторически изследвания – БАН


ПРАВИЛНИК
за условията и реда за придобиване на научни степени
и за заемане на академични длъжности
в Института за исторически изследвания – БАН


Становище на учените от Института за исторически изследвания, прието от Общото събрание на Института на 26 октомври 2010 г.


Позиция на Института по история относно привеждане на заплащането
на висококвалифицирания научно-изследователски труд
към заплащането на работещите в държавната администрация

(Този документ е публикуван и на страницата
nauka2007.org
където може да се запознаете с множество други материали по темата)


Критерии за индивидуално атестиране на учените

Лекция на открито заседание на Научния съвет на Института по история, проведено на 22 май 2007 г. в рамките на ежегодното в навечерието на 24 май събитие "Дни на отворените врати в БАН,
21-22 май 2007". Нейно резюме бе представено като официално становище на Института по история на дискусия под заглавие "Медии, политическа коректност, цензура",
състояла се на 1 юни 2007 г. в Центъра за култура и дебат
"Червената къща "Андрей Николов" по повод "скандала Брунбауер".
Пълният й текст може да прочетете
тук

 

Начало
Ръководство
Структура
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки
Профил на купувача