ОТКРИХА ИЗЛОЖБА ЗА ПРОФЕСОР ИВАН ШИШМАНОВ В ЙЕНА (ГЕРМАНИЯ)

На 27 април 2012 г. в старинния университетски  град Йена се състояха две важни събития, свързани с българо-немските общувания – конференция  на тема „Миграция от и към България (1989-2011)”, организирана от Института за славистика и в Йенския университет и Секцията по балканска етнология в Института по етнология и фолклор при БАН и представяне на изложбата „България в Европа”. Домакинът на конференцията- проф. Теде Кал и участниците – изтъкнати български и чуждестранни учени бяха поздравени от посланика на Република България, който изпрати специален адрес.

Още в първия ден на конференцията се откри и изложбата „България в Европа”, посветена на 150-годишнината от рождението на проф. Иван Шишманов, на 20-годишнината от присъединяването на България към Съвета на Европа, на 90-годишнината от паневропейската идея и на 50-годишнината на Славянския семинар във Фрайбург, където проф. Шишманов е чел лекции през 1923 г. на тема „Славянският свят”. Авторът на изложбата, на идейния проект и  подбора на материалите доц. д-р  Румяна Конева от Института за исторически изследвания при БАН разказа накратко, как Шишманов бе преоткрит в Германия, най-напред във Фрайбург, където преди две години с немските колеги поставиха паметна плоча на учения и радетеля за европейско единство.

Румяна Конева подчерта силата на добронамереността и изтъкна, че изложбата нямаше да бъде възможна без активното съдействие на колеги от Научния архив на БАН и архивите във Фрайбург и Виена, без високо професионалната работа на художника Орлин Атанасов, на преводачите Йорг Шенк и Вера Георгиева, както и на консултантите проф. Елизабет Шоре, проф. Светлозар Елдъров и доц. Ружа Симеонова, посветени от няколко години в идейния и творчески замисъл. Авторката запозна присъстващите и участниците в конференцията с новоткритите факти от живота, творчеството и дейността на Шишманов във Фрайбург и активното му участие в Паневропейското движение. Особено впечатли всички намерената след повече от 80 години реч на българския учен пред Първия паневропейски конгрес във Виена през 1926 г., както и лекциите му във Фрайбургския университет на тема „Славянският свят”, чието публикуване е предстоящо.

Доц. Конева изтъкна изключителната заслуга  на Държавния културен институт към МВнР, който от четири години подкрепя проекта и сега, в годината на Шишмановия юбилей финансира книгата „Иван Шишманов и Обединена Европа”, както и представената вчера изложба. Авторката благодари най-сърдечно на директорката на Института г-жа Людмила Димитрова, без чието съдействие и доверие тази същностна  страна – европейската идея и представителството сред „първите мъже-европейци” на Иван Шишманов  - нямаше да се превърнат в повод за гордост на всеки българин.

Представянето на изложбата в студентския град Йена не е случайно. Именно оттук тръгва и съзнателният „европейски” път на 22-годишния студент от България, дошъл да поглъща знания от всички посоки и да се подготвя съзнателно и целенасочено за осъщественото му призвание – един от духовните водачи в българската култура в края на 19-ти и първите десетилетия на 20-ти век.

Изложбата, която съдържа 25 табла, предстои да бъде представена в още много градове в Германия и в други страни, както и в най-скоро време и в България. През юни ще бъде представена и в Българската академия на науките