На 29 октомври 2013 г. гост на Института за исторически изследования беше проф. Роман Холец от Института за история на Словашката академия на науките, който в рамките на дискусионния семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“ изнесе лекция на тема „Проблеми на съвременната словашка историография“. Проф. Холец е учен с международна известност и преподавател в университета „Я. А. Коменски“ в Братислава. Специалист е по история на Централна Европа и Балканите през XIX-XX в. в областта на икономическите проблеми, международните отношения и монархическата институция в Европа. Сред множеството публикации на проф. Холец е и книгата „Кобургите и Словакия”, която проследява цялостната история на рода Кобург. В книгата е отделено значително място на българския монарх Фердинанд и са представени основни моменти от българската история, свързани с неговата личност и с царуването му.

Темата на лекцията беше избрана не случайно. Добре запознат с проблемите на словашката историография преди и след 1989 г., проф. Холец представи трите начала на професионалната словашка историография, която се заражда през 1919 г. със създаването на Университета „Коменски“. През 1953 г. е създаден Институтът за история към Словашката академия на науките, с което е поставено и началото на идеологизацията на словашката историография. През 1989 г. марксистката идеология е отхвърлена, но процесът на идеологизация продължава, като марксизмът е заменен с национализъм. Когато през 1993 г. се създава Словашката република, на преден план пред словашките историци излиза необходимостта от предефиниране на цялата история, от преразглеждане на наследството на двете тоталитарни системи - чешката и словашката.

Проф. Холец охарактеризира словашките институции, занимаващи се с исторически изследвания - както традиционните (Институт за история към Словашката академия на науките и Институт за военна история към Министерството на отбраната на Словашката република), така и новите (Университет „Коменски“, Университет „Св. Кирил и Методи“ в Трнава, Католически университет в Рузомберок и др.) Лекторът представи съществуващите програми и начини за финансиране на изследователски проекти, разказа как функционира системата за изплащане на хонорари, запозна присъстващите с работата на двете агенции, защитаващи авторските права на изследователите историци - LITA и LITFOND. Интерес предизвика информацията за отношението на държавата, на политиците, на медиите, на обществото към историята и историците.

В края на лекцията проф. Роман Холец се спря на няколко интернет списания, в които се публикуват исторически изследвания: „Човек и общество“ (излизащо от 1998 г.), което може да бъде намерено на адрес www.saske.sk/cas; „Forum Historiae“ (от 2007 г.), списание и портал за история и свързаните с нея социални науки с адрес www.forumhistoriae.sk. Представи също така няколко интернет адреса за дигитализирани материали и исторически публикации:

zlatyfond.sme.sk/autori;
rep.ulib.sk/kramerius;
kramerius.nkp.cz/kramerius.

Гл. ас., д-р Инна Манасиева