Анотация за книгата на проф. Холец  „Кобургите и Словакия”

Проф. Роман Холец

Проф. Роман Холец е учен с международна известност, специалист по новата история на Централна Европа и Балканите, преподавател в университета "Я„А.Коменски" в Братислава и научен сътрудник в Института по история на САН.

За написването на своя труд авторът е използвал архиви в Германия, България (Монархическия институт), Словакия и САЩ, много от документите се включват в научно обръщение за първи път. Книгата проследява в пълнота цялостната история на рода Кобург, живота на българския монарх Фердинанд, а заедно с това и основни моменти от българската история, свързани с личността и царуването му. Особено интересна и неизвестна за българския читател е „словашката“ част от живота на цар Фердинанд след края на Първата световна война и заминаването му от София. Проф. Холец е проучил мемоарите на словашките съвременници и е взел интервю от последната словашка съпруга на цар Фердинанд. Всичко това прави книгата едно изключително увлекателно и същевременно достоверно научно четиво.