ПРИЗИВ  ЗА СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛСТВО

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ БАН СЕ ОБРЪЩА С ПРИЗИВ КЪМ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ-РОДОЛЮБЦИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БИЗНЕСА И ИНСТИТУЦИИТЕ В СТРАНАТА ДА ПОДПОМОГНАТ ИЗДАВАНЕТО НА ТОМ 9 НА МНОГОТОМНА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ. ТОМЪТ Е ЧАСТ ОТ ПОРЕДИЦА С ДЪЛГА ИСТОРИЯ, ЧИЕТО ПРИКЛЮЧВАНЕ НЕСЪМНЕНО ЩЕ ИМА ПОЛЗА ЗА СЕБЕПОЗНАНИЕТО НИ КАТО БЪЛГАРИ. АВТОРИТЕ СА УТВЪРДЕНИ ИСТОРИЦИ ОТ АКАДЕМИЧНИ И УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТРОВЕ.

Всяко дарение, независимо от размера на сумата, ще бъде отразено в изданието!

БАНКОВА СМЕТКА НА ИНСТИТУТА ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:
IBAN BG30UNCR 7630 3100 1172 75
BIC код на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК:  UNCRBGSF (за том девети)
Или на адрес: гр. София, п. к. 1113, бул. „Шипченски проход”, №52, бл. 17, ет. 3, ст. 304 – Институт за исторически изследвания

ТОМ 9 ОБХВАЩА ЕДИН ОТ НАЙ-СПОРНИТЕ И ПРОТИВОРЕЧИВИ ПЕРИОДИ В ИСТОРИЯТА НА ТРЕТАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА – ВРЕМЕТО ОТ КРАЯ НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА И ПОДПИСВАНЕТО НА НЬОЙСКИЯ ДИКТАТ ДО ПРЕВРАТА НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г., ПРОМЕНИЛ ИЗЦЯЛО ПОЛИТИЧЕСКАТА СЪДБА НА СТРАНАТА. В ИЗДАНИЕТО СА ОБХВАНАТИ КОМПЛЕКСНО ПРОБЛЕМИТЕ НА ДЕМОГРАФСКОТО И СТОПАНСКОТО РАЗВИТИЕ, ПОЛИТИЧЕСКАТА ИСТОРИЯ, НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС, МАЛЦИНСТВАТА И БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ ПО СВЕТА, КУЛТУРАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.