Ваня Стоянова представя доклада си
Детелина Динева представя доклада си
Ваня Стоянова представя доклада си
Детелина Динева води панел
Ваня Стоянова на фона на Кратерното езеро
Детелина Динева пред паметника на пионера
Детелина Динева и Ваня Стоянова пред сградата на хотела
Участници в конференцията пред сградата на хотела