На 04.06.2012 г. от 16.00 във фоайето на Централно Управление  БАН ще бъде открита изложба, посветена на 150-годишнината от рождението на големия български учен, общественик и радетел на обединена Европа професор Иван Шишманов, на 5-годишнината от членството на България в Европейския съюз, на 20-годишнината от присъединяването на България към Съвета на Европа.

Изложбата е част от проект на Държавния културен институт към  Министерството на Външниште работи, чийто автор е доц. д-р Румяна Конева от Института за исторически изследвания, БАН.  Илюстративният материал е издирван в продължение на 4 години в Научния Архив на БАН, в архивите на Фрайбург, Лайпциг, Виена и др.

Озаглавена „България в Европа”, изложбата показва на 25 платна „европейската траектория” на професор Иван Шишманов – първия български институционалист от европейски мащаб, който през 1926 г. е сред основоположниците на съвременната европейска идея. Речта на Шишманов на Конгреса е с актуално звучене и посланията, които тя отправя преди повече от 80 години показват, че българските учени и общественици са били сред първите възторжени подръжници на Паневропейската идея – първообраза на съвременната европейска заедност и солидарност.

Пътят на Иван Шишманов, започнал от Свищов, от брега на  „голямата река” – естествена връзка с другите европейски народи- минава през Виена, Йена, Женева, Лайпциг – показва, как и в живота и в творчеството си Иван шишманов съчетава знание и усвояване на културата, които сам превръщаи пропагандира в средство за общуване и разбирателство между народите.

В изготвянето на изложбата участват ходожникът Орлин Атанасов, консултантите проф. д-р Елизабет Шоре (университет Фрайбург), проф. дин Светлозар Елдъров (Институт по балканистика с център по тракология „Александър Фол”) и доц. д-р Ружа Симеонова (Директор на НА-БАН), както и сътрудниците на Научния архив.

Изложбата, преведена от професионалните преводачи Вера Георгиева и Йорг Шенк, вече беше представена в Университета в град Йена, в СУ „Климент Охридски” и в Народното събрание. След представянето й в Българската академия на науките ще бъде представена и в Европейския пярламент  в Страсбург, на форуми в Германия, Австрия, Швейцария и другаде.