Изложбата „Благодетели и дарителство в България – между идеала и реалността“ гостува в централата на БАН по повод 145-годишнината на академията

Документалната изложба „Благодетели и дарителство в България – между идеала и реалността“ ще може да бъде видяна от 31 март до 13 април 2014 г. във фоайето на Централно управление на Българска академия на науките (гр. София, пл. „15-ти ноември“ №1). Експозицията се организира от Института за исторически изследвания при БАН и от Научния архив на БАН по повод 145-годишнината на академията. Тя бе изложена за първи път през месец януари 2014 г. в Министерство на културата и предстои да бъде представена и в други градове на страната.

Изложбата представя различните лица на дарителството и благотворителността в България в края на ХІХ до средата на ХХ в. Във фотографии и документи оживяват ликовете на плеядата родолюбиви българи, предоставили имоти и средства, за да направят „благодеяние” в полза на хората или страната си. Благодарение на тяхната щедрост и отзивчивост се изграждат училища, читалища, библиотеки и паметници, откриват се болници, приюти за сираци и самотни възрастни хора, отпускат се стипендии за образование, дават се пари за наука и култура, за страдащи сънародници, останали извън пределите на отечеството. Акцент в изложбата представляват и даренията в полза на българската наука в лицето на най-авторитетната научна институция- Българската академия на науките.

Специално място е отделено на някои от най-изтъкнатите български филантропи - Васил Априлов, Петър Берон, Евлоги Георгиев, Иван Евстр. Гешов, Димитър Ценов, Димитър Хадживасилев, Димитър Кудоглу, Йорданка Филаретова и др. Наред с тях са представени и по-непознати личности, тъй като загриженост за напредъка и духовното издигане на нацията, милосърдие към ближните проявяват хора с различно образование, професия и материално състояние.

Автори на изложбата са доц. Росица Стоянова от Института за исторически изследвания при БАН и Цветана Величкова от Научния архив на БАН. Инициативата за нейното създаване и финансово обезпечаване принадлежи на Американска фондация за България и Български дарителски форум.

Институтът за исторически изследвания ще се включи в отбелязването на 145-годишнината на Българска академия на науките с редица иницативи през годината. През месец юни ще се проведе кръгла маса на тема: „Българското общество между реформизма и революциите (ХІХ – началото на ХХ век): исторически и историографски аспекти“, във връзка със 110 годишнината от рождението на акад. Димитър Косев. В началото на месец ноември ще бъде организирана конференция, посветена на 160-годишнината от рождението на чешкия историк проф. Константин Иречек – заслужил учен и приятел на българския народ. Експерти от института работят и по съставянето на „История на Българската академия на науките“, каквато не е издавана от близо половин век.