Балканските войни 1912-1913 г.
Памет и история.

Сборникът съдържа текстове на 30 автори, своевременно обнародвали или оставили в ръкопис спомени за Балканските войни. Идеята на съставителите е, чрез публикуването на малко познати или напълно неизвестни свидетелства, удостоверяващи историческа памет, да се разкрият многобройните очертания на войната - от политическите, дипломатическите и военните до частните, ежедневните и менталните. В премислената подредба на съдържанието се очертават групите разкази на политици и дипломати, на генерали и публицисти, задочният спор между които неизбежно и до днес подхранва полемики в историографията. Интересни и по своему значими за бъдещите научни изследвания са наблюденията и преживяванията на фронтови началници, санитарни инспектори, лекари, войници и доброволци. Техните записки, изпълнени с факти от военното ежедневие, подсещат за все още неизучени от българската историография аспекти на войните.