Пета национална научна конференция
 „От регионалното към националното”

На 5 и 6 септември 2011 г. Полски Тръмбеш беше домакин на петата национална научна конференция „От регионалното към националното”, която се проведе в залите на Историческия музей в града. Съорганизатор на форума, наред с Община Полски Тръмбеш и Историческия музей Полски Тръмбеш е и Институтът за исторически изследвания към БАН. Списъкът с организаторите може да бъде продължен с ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, Съюза на краеведите в България, Националния литературен музей – София и Историческия музей - Дряново. Конференцията е посветена на 141-та годишнина от възстановяването на самостоятелността на Българската православна църква и 135-та годишнина от Априлското въстание. В нея взеха участие учени от Института за исторически изследвания – БАН, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Тракийски университет - Стара Загора, редица исторически музеи и РД „Архиви” от цялата страна. Пленарното заседание беше председателствано от проф. д.и.н. Илия Тодев от Института за исторически изследвания към БАН. Форумът се проведе в три секции: „История”, „Краезнание” и „Музейно дело”.

Акцентите в секция „История” бяха поставени върху Първия църковно-народен събор, цариградските българи и опитите за въстание през 1875 г., запазването на църковното статукво след Илинденско-Преображенското въстание, дейността на граф. Н. Игнатиев за възстановяване на самостоятелността на Българската православна църква, мястото на жените в Априлското въстание, неговия отзвук в Австро-Унгария, както и репортажите на Макгахан за това събитие и др. Представени бяха извори за живота и делото на българския митрополит Генадий Велешки.

В секция „Краезнание” вниманието на аудиторията бе обърнато върху немюсюлманското население в района на Сакар планина през ХV – ХVІ в., селищата с войнушко население от казата Фелибе в същия период, духовния капитал на Еленския край. Други доклади очертаха щрихи от родолюбивата дейност на Дамаскин Рилец и се спряха на топоними от селата Иванча и Обединение от Полскотръмбешката община. Разгледана бе инструменталната миниатюра, отразяваща художественото творчество на наши краеведи.

Секция „Музейно дело” представи етнографски аспекти от деня на Варна и варненския катедрален храм-паметник „Св. Успение Богородично”, църковната кондика като извор за най-новата история на Полски Тръмбеш. Други акценти бяха поставени върху проф. Христо Гандев и някои проучвания и опити за влияние върху бита и обичаите на социалистическа България, работата на музея в Трявна с младежката аудитория, приложението на дигиталната техника в музейната работа и др. Интерес представляваха и докладите за тракийската керамика от Трапезица, за Старозагорските каменни релефи, находките от монети от ІІ-ІІІ в. и пр.

В една от залите на Историческия музей беше открита и тематичната изложба „Подкрепи и мен ръката” (Априлското въстание в образи и сюжети), представена от директора на Националния литературен музей – София г-жа Катя Зографова.

гл. ас. д-р Росица Лельова