За първи път – виртуална конференция, проведена в Института за исторически изследвания!

На 5 ноември в Заседателната зала на Института за исторически изследвания се проведе успешно българо-руска витруална конференция «Российская и болгарская государственность: проблемы взаимодействия. XIX-XXI вв.», Москва-София.

В нея взеха участие 16 души – 6 от руска страна и 10 от българска. Сред тях бяха изтъкнатите българисти от Института по славяноведение: д.и.н. Рита Гришина, д.и.н. Таня Волокитина, д.и.н. Виктор Косик, к.и.н. Ирина Макарова, к.и.н. Марина Фролова и к.и.н.Елена Валева. От българска страна участваха водещи специалисти по руска и съветска история от ИИИ-БАН като проф. Луиза Ревякина, доц. Тамара Стоилова, доц. Илияна Марчева, от ИФ на СУ – проф. Искра Баева, доц. Дарина Григорова, както и специалисти по история на българо-съветските културни, външнополитически и икономически отношения от ИИИ –БАН доц. Румяна Богданова, гл. ас. Пенка Пейковска, гл. ас. Ирина Григорова, гл. ас. Надя Филипова, и доц. Наталия Христова от НБУ.

Конференцията бе планувана в рамките на международния проект по ЕБР между екип от Института за исторически изследвания – БАН (ръководител акад. Г. Марков) и екип от Института по славяноведение – РАН (ръководител чл.-кор. В. Козлов). Тя бе включена в рамките на Второто общоруско съвещание/конгрес на славистите, което се проведе в Москва на 5-6 ноември, организирано от Института по славяноведение. В него взеха участие слависти от водещи университети и институти от Русия и някои от славянските страни. Такова грандиозно събитие за руските слависти се провежда за втори път. Първото е било през 2003 г.

Участниците от българска страна поради липса на средства не можаха да заминат за Москва. Ето защо се реши да се използват пълноценно възможностите на новите технологии – интернет връзката по скайпа. Предварително бяха приготвени и разпратени между участниците в София и Москва тезисите за докладите и всеки от участниците бе запознат с тях. Така по време на конферентната връзка, която продължи от 11:30 до 15:00 българско време, всеки взе отношение по тезисите на колегите, зададе въпроси и имаше възможност да изслуша отговорите и коментарите на останалите колеги от другата страна.

Този начин на работа се оказа много ползотворен. Ето как оцениха работата на конференцията някои от колегите, които продължиха използването на интернет-връзката и след края на мероприятието и изпратиха своите мнения по електронната поща:
Проф. Луиза Ревякина: Аз останах много доволна от конференцията. Станало е много по-интересно, отколкото при "нормална" конференция. Получи се и дискусия и разговор..

Доц. Илияна Марчева: Конференцията ни протече много добре, според мен. Повече коментирахме докладите и темите, което не правим, когато си четем докладите на живо.

Гл. aс. Ирина Григорова: Аз тъкмо това си мисля, откакто съм се прибрала: много добра конференция, колегите са имали възможност да прочетат, асимилират, ако трябва – да препрочетат, и въпросите не бяха „просто за да има въпроси”.... Изключително съм доволна!!! И не го казвам заради по-краткото време, наистина се случва човек да се разсее, да го заговорят и т.н., а сега беше пълноценна работа! Поздравления!

Д.и.н. Виктор Косик: Конечно, очень довольны. Вы приготовили прекрасные доклады!

К.и.н. Марина Фролова: Первый опыт научного общения по скайпу для меня обернулся огромным опытом. Я вижу свои недоработки, поскольку мы были нацелены читать, слушать и обсуждать доклады, как обычно происходит на конференциях. Но получился живой диалог,....

Главни организатори от страна на Института по славяноведение бе Марина Фролова, а от българска страна – Илияна Марчева.
Добрата и безпроблемна връзка стана възможна и поради техническата помощ, която ни оказа Ивайло Начевски, за което организаторите му изказваме големи благодарности.

Такава успешна виртулна конференция се осъществява за пръв път в Института. Показахме, че можем и така да общуваме в името на науката. Разбира се, по-добре беше да се видим в Москва, но вече имаме такъв опит. Благородно го споделямеJ)).

До нови срещи в ефира и на живо!

Илияна Марчева