На 28.05.2014 г. в Института за исторически изследвания – БАН се състоя първата работна среща по съвместния българо-македонски проект „Модернизационни процеси на Балканите под османска власт през 19 - началото на 20 век” на учени от Института за национална история в Скопие, Института за исторически изследвания при БАН, Института за балканистика с Център по тракология при БАН и Кирило-Методиевския научен център към БАН. Ръководители на проекта са проф. дин Илия Тодев, директор на Института за исторически изследвания при БАН и проф. д-р Драги Горгиев, ръководител на Института на национална история в Скопие.

В хода на срещата беше обсъдена предстоящата дейност на българските и македонските учени и бяха представени основните теми на изследователите по проекта:

проф. д-р Драги Ѓоргиев (ръководител на Института на национална история в Скопие) – „Структура на локалното самоуправление в балканските градове”

проф. дин Илия Тодев (директор на Института за исторически изследвания при БАН) – „Балканите в модерния свят”

проф. д-р Амет Шериф (Институт за национална история в Скопие)„Промени в образованието в Македония през 19 в.” или „Вакъфите в Македония през 19 в.”

проф. д-р Силвана Сидоровска-Чуповска (Институт за национална история в Скопие) – „Здравната защита в градовете в Македония през 19 в.”

проф. д-р Пламен Митев (декан на Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”) – „Модернизация на инфраструктурата”

доц. д-р Петар Тодоров (Институт за национална история в Скопие) – „Социален живот в градовете в Македония през 19 в. – 1912 г.”

доц. д-р Владимир Янев (Институт за национална история в Скопие) – „Еврейската общност в Македония”

доц. д-р Александър Костов (директор на Института за балканистика с Център по тракология) – „Изграждане на жп мрежа в Европейска Турция в края на 19 и началото на 20 век”

доц. д-р Александър Гребенаров (Институт за исторически изследвания при БАН) – „Извори за Македония в Научния архив на БАН”

гл. ас. д-р Ваня Стоянова (Институт за исторически изследвания при БАН) – „Училището като модернизационен фактор за българското население в Одринския вилает 1978 - 1912 г.“

гл. ас. Олга Пърличева (Кирило-Методиевски научен център към БАН) – „Модернизация на книжнината”

д-р Димитър Христов (Институт за исторически изследвания при БАН) – „Промени в Църквата и в религиозната култура”

д-р Мария Левкова-Мучинова (Институт за исторически изследвания при БАН) – „Преструктуриране на милет-системата”.

Обсъдено беше предстоящото организиране на следващата работна среща, която ще се проведе през ноември 2014 г. в Скопие, както и на научни конференции по темата на съвместния проект и издаването на сборник с изследванията на участниците в проекта.