На 21 ноември 2016 г. (понеделник), от 18.00 ч., в Унгарския културен институт (ул. „Аксаков” № 16)
ще бъде представена книгата на проф. д.и.н. Илия Тодев от Института за исторически изследвания при БАН –
„Човекът е историческо животно. Рефлексии и саморефлексии”.

Заглавието на тази книга, разбира се, перифразира Аристотел. Човекът е колкото „политическо”, толкова и историческо животно. Не само защото е плод на дълга еволюция, а и защото е осъден да се учи от опита си. По форма събраните тук текстове са най-разнообразни. Става дума за изследвания, есета, интервюта, слова, предисловия, становища. Има и един донос – от Европа. Съдържанието е критично организирано главно в орбитата на два основни акцента – „деидеологизацията” и депрофесионализацията на писането за миналото. Според автора те отразяват водещите тенденции в онова, което следва да се определи като българска историография от началото на третото хилядолетие.

Книгата ще бъде представена от доц. д. и. н. Лизбет Любенова, Николай Поппетров и д-р Ваня Стоянова.

Водещ: Иван Гранитски