Чл. кор. Проф. д.и.н. Румяна Радкова с награда „Будител 2016“

Чл. кор. проф. д.и.н. Румяна Радкова получи наградата Следовник на народните будители – „Будител 2016“ на официална церемония в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на 28 октомври 2016 г. Признанието получава за своята дългогодишна значима научноизследователска, просветителска и обществено полезна дейност.

Церемонията бе организирана от Софийския университет, Столична община и Център за изследвания и иновации в неформалното образование, а номинацията е дело на Научния съвет на Института за исторически изследвания при Българската академия на науките за нейните приноси в изучаването и популяризирането на възрожденската история и на личностите, допринесли за модернизирането на българската култура през ХІХ в. – особено на онези, които са останали по-малко изследвани и които са по-слабо познати на широката публика. Проф. Радкова изследва в дълбочина традицията на българското будителство и възкресява за днешния читател фигурите на десетки известни или по-малко познати будители от възрожденското и ранното ни следосвобожденско минало. Много от трудовете й са се превърнали в „жалонни“ за историческата ни наука.

Признанието е както за самата изследователка, така и за институцията, в която чл. кор. проф. д.и.н. Румяна Радкова дълги години работи – Института за исторически изследвания при Българската академия на науките.