ПРЕМИЕРА НА СБОРНИК В ЧЕСТ НА АКАД. ДИМИТЪР КОСЕВ

Сборникът – списание „Исторически преглед”, № 1-2 за 2014 г. – е посветен на 110/111 г. от рождението на нашия Учител, 70 годишнината на списанието, на което е един от учредителите, 145 годишнината на БАН, 125 годишнината на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и на възобновяване поредицата „Известия на Института за история“, създадена от Д. Косев.

Книгата включва три дяла: Библиография и интервю с Академика, изследвания по темите, които е разработвал и спомени на съвременниците му. Интервюто е от 1994 г. и е депозирано в Златния фонд на Българското национално радио. Изследванията бяха представени на Кръглата маса на 11 юни 2014 г. и на студентския семинар за Академика и неговите съвременници, проведена пак на 11 юни, в 23 аудитория на Университета. В третата част, „Димитър Косев в спомените на съвременници“, са включени авторски текстове. Също и спомени, събирани от някогашни студенти и хонорувани асистенти по Историография, всички членове на Историографски клуб „Академик Димитър Косев“ с научен ръководител доц. д-р Елка Дроснева, учреден през 2002 г. в Историческия факултет на Софийския университет. Нашите автори са родени от 1924 г. до началото на 90-те години на ХХ век, промеждутък повече от впечатляващ, дори да не си говорим за пределите на един човешки живот.

Излязъл скоро след 11 юни 2014 г. – скоро по днешните ни темпове и финансови невъзможности – сборникът е в ръцете на читателите от месец ноември 2015 г. Ще рече, натрупал е време за оценки.
Избрахме за премиерата свещения 11 май – църковният празник на Светите братя Кирил и Методий. Две години без един месец от деня, в който чествахме нашия Учител акад. Димитър Косев, Учител и на много поколения български историци и на българските ученици.