На 6 и 7 ноември 2014 г. в Пловдив ще се проведе национална научна конференция, посветена на първия председател на БАН – Иван Евстратиев Гешов (1849-1924). Форумът е организиран от Института за исторически изследвания, Регионалния академичен център – Пловдив и Регионалния исторически музей – Пловдив и е част от проекта „145 години от основаването на БАН“.

Сред плеядата дейци, дали своя принос за изграждането на българската държавност, Ив. Евстр. Гешов се откроява с широтата на своите идеи, с дейността си като държавник, с размаха на обществените си ангажименти. Изявите му в обществено-политическия живот на нова България  са многобройни – председател на Областното събрание на Източна Румелия, директор на областните финанси, лидер на Народната партия в продължение на 20 години, депутат в 11 обикновени народни събрания и в V-то Велико народно събрание, министър в няколко кабинета, министър-председател през съдбоносните 1911-1913 г., създател на закони, задали развитието на страната за дълъг период от време. Обществената му активност се допълва от участието в множество дружества и комитети, от дейността му като публицист и сътрудник на десетки издания и като водещ изследовател на стопанското развитие на България. Гешов е несменяем председател на Българското дружество Червен кръст 25 години.

Иван Евстратиев Гешов е председател на Българското книжовно дружество от 1898 г., а от 1911 г.- на Българската академия на науките. В продължение на четвърт век той работи всеотдайно за развитието на Академията като водещ научен център, допринася за международното й признаване и авторитет.

В рамките на форума Научният архив на БАН ще представи и фото-документална изложба.