Книгата
„Политиката като отговорност и изпитание. Теодор Иванов Теодоров (1859-1924).
Кореспонденция, речи, спомени на съвременници”
ще бъде представена на 7 октомври (вторник), от 17 часа, в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”
(фоайето на 2 етаж).
Автори и съставители на изданието са проф. д.и.н. Веска Николова и доц. д-р Росица Стоянова
от Института за исторически изследвания при Българската академия на науките.

Книгата описва многостранно личността и жизнения път на големия български политик и общественик Теодор Теодоров и е посветена на 155 години от неговото рождение и 90 години от смъртта му. В документалната част за пръв път се публикуват над 60 писма от и до него, речи, произнасяни пред различни аудитории, спомени, излезли изпод перото на приятели и опоненти. Част от документите се съхраняват в личния архив на Надежда Теодорова - внучка на Теодор Теодоров, която ще бъде гост на събитието.

Книгата ще бъде представена от доц. д-р Веселин Янчев от Софийския университет „Св. Климент Охридски” и проф. Боряна Христова – директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.